Skip to Main Navigation
Видео2022.1.28

Иргэдийн амьдралд өөрчлөлт авчрах нь: Өгөөмөрийн түүх

Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Дэлхийн Банк Групп нь малчин өрхүүдэд гэрэл цахилгаан, интернэт, цахилгаан холбооны үйлчилгээ, малын даатгал зэргийг нэвтрүүлэх болон малын чанарыг сайжруулахад тусалснаар мянга мянган малчдын амьдралд эерэг өөрчлөлтүүдийг авчирсан. Үүний зэрэгцээ Дэлхийн Банк Групп нь чанартай боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Эдгээр өөрчлөлтүүд Хэнтий аймгийн малчин Өгөөмөрийн амьдралыг хэрхэн сайжруулсныг энэхүү видеоноос үзнэ үү.