Skip to Main Navigation
Видео2022.1.26

Боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээгээр дамжуулан илүү сайхан ирээдүйг бүтээх нь

Улс орны урт хугацааны хөгжилд чанартай боловсрол болон нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Дэлхийн Банкнаас Монгол Улсад эдгээр салбарыг хөгжүүлэхэд хэрхэн дэмжлэг үзүүлж ирсэн талаар энэхүү видеоноос үзнэ үү.