Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Видео 2020.6.15

Илүү сайхан ирээдүйн төлөө хөгжлийг санхүүжүүлэх нь: Дэлхийн Банкны зээлийн нөхцөл

Танилц. Энэ бол Бат. Бат шинэ байр xудалдаж аваx хэрэгтэй болсон тул зээл авахаар судалж байна. Үүнтэй ижил, Монгол Улс нь зээл авч, улс орны хөгжлийг санхүүжүүлэхдээ тухайн зээлийн нөхцлийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Дэлхийн Банкнаас Монгол Улсад олгодог зээлийн нөхцлийн талаар энэхүү видеоноос үзээрэй.