Skip to Main Navigation
Видео 2018.10.17

Татвар болон төсвийн зардлын бодлогоор ядуурал, тэгш бус байдлыг хэрхэн бууруулж болох вэ?

10-р сарын 17-ны энэ өдөр ядуурлыг эцэслэх олон улсын өдөр тохиож байна. Засгийн газруудаас хэрэгжүүлж буй татварын бодлого нь ядуурлыг эцэслэх, тэгш бус байдлыг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гэхдээ татварын тогтолцоо ямар байгаа болон татвараас олсон орлогыг хэрхэн зарцуулж буйгаас ядуурал, тэгш бус байдалд үзүүлэх нөлөө нь харилцан адилгүй байдаг.