Skip to Main Navigation
Видео 2018.9.04

Дэлхийн Банк төслийн үр нөлөөг хэрхэн үнэлдэг вэ?

Дэлхийн Банк нь өөрийн үйл ажиллагааг ил тод, хариуцлагатай байх тал дээр анхаарч ирсэн. Дэлхийн Банкны Хараат бус үнэлгээний газрын мэргэжилтэн, Монголд хэрэгжсэн төслийн жишээн дээр төслийн үнэлгээг хэрхэн хийдэг талаар тайлбарлалаа.