Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг урлагаар дамжуулан хөгжүүлэх шинэлэг алхмууд

2017.2.14

Монгол улсын боловсролын шинэчлэлд Дэлхийн Банк ба Олон улсын хөгжлийн ассоциациас үзүүлж буй дэмжлэг нь хөгжим, зохион бичлэг, зохиолын дүрд жүжиглэх, шатар даам тоглох зэрэг төрөл бүрийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эх хэл, байгалийн ухаан ба математикийн чадварыг хөгжүүлэхэд тусалж байна.