Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг урлагаар дамжуулан хөгжүүлэх шинэлэг алхмууд

2017.2.14

Монгол улсын боловсролын шинэчлэлд Дэлхийн Банк ба Олон улсын хөгжлийн ассоциациас үзүүлж буй дэмжлэг нь хөгжим, зохион бичлэг, зохиолын дүрд жүжиглэх, шатар даам тоглох зэрэг төрөл бүрийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эх хэл, байгалийн ухаан ба математикийн чадварыг хөгжүүлэхэд тусалж байна.