Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр үр дүнгээ өгсөөр

2017.2.14

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчид электрон машин угсрах замаар физик, математик, цахилгааны тухай мэдлэгээ ахиулж байна. Сурагчид хийж буй зүйлдээ улам сонирхолтой болж, хийх явцдаа суралцан, чадвараа ахиулж байгаа нь тэдний ирээдүйд хэрэг болохуйц мэдлэг, чадварын суурь нь болох юм.