Skip to Main Navigation
Видео2017.2.14

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр үр дүнгээ өгсөөр

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчид электрон машин угсрах замаар физик, математик, цахилгааны тухай мэдлэгээ ахиулж байна. Сурагчид хийж буй зүйлдээ улам сонирхолтой болж, хийх явцдаа суралцан, чадвараа ахиулж байгаа нь тэдний ирээдүйд хэрэг болохуйц мэдлэг, чадварын суурь нь болох юм.