Skip to Main Navigation
Видео2015.8.19

Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг багасгах нь

Монгол Улс хагас хуурай уур амьсгалтай. Нийслэл Улаанбаатар хот улам хөгжиж тэлж байгаа бөгөөд үерт автах өндөр эрсдэлтэй болж байна. Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг багасгахын тулд өөрчлөлт хийх шаардлагтай байна.