Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг багасгах нь

2015.8.19

Монгол Улс хагас хуурай уур амьсгалтай. Нийслэл Улаанбаатар хот улам хөгжиж тэлж байгаа бөгөөд үерт автах өндөр эрсдэлтэй болж байна. Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг багасгахын тулд өөрчлөлт хийх шаардлагтай байна.