Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Утас нь орон нутгийн эдийн засгийн салшгүй нэг хэсэг болсон

2014.10.20

Утасны холболт нь орон нутгийн бизнесийн орчинг эрс өөрчилсөн. Малчид орон нутгийн захтай шууд холбогдож, түүнчлэн өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг үндэсний хэмжээнд борлуулах хболомжтой болсон.