Skip to Main Navigation
Видео2013.9.19

МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙГ НОМТОЙ ХАМТ БҮТЭЭХ -- Хөдөөгийн боловсролын Хөгжил \ХБХ\ төсөл

2006 оноос өмнө Монгол улсын хөдөөгийн сургуулиудад ном бараг байсангүй. Үүнийг засаж залруулахын тулд, ХБХ-н хүрээнд Монголын хөдөөгийн бага сургуулиудад ангийн номын сан байгуулахад нь туслаж ирсэн.