Skip to Main Navigation
Видео2012.4.25

Монгол Улс: Нийслэлийн агаарын бохирдлыг багасгах нь

Улаанбаатар бол дэлхийн хамгийн их бохирдолтой хотуудын нэг билээ – агаар дахь хорт бохирдлын агууламжийг бууруулвал өвчлөлөөс сэргийлж, хүмүүсийн амь насыг авран, асар их хэмжээний эрүүл мэнд)ийн зардлыг хэмнэх боломжтой юм.