Skip to Main Navigation
Infographic 2020.10.30

Уул уурхай ба оюун ухаан

Монгол Улсын эдийн засаг 2004 оноос хойш хурдацтай өссөн ч уул уурхайн салбарт хэт түшиглэхийн зэрэгцээ тус салбараас олсон орлогын нэг ам.доллар бүрээс дөнгөж нэг центийг л хуримтлуулжээ. Нөгөө талаар, Монгол Улс хүмүүн капиталаа дутуу ашиглаж, институцийн капитал доройтсоор байна. Энэ мухардмал байдлаас гарахын тулд уул уурхайн баялгаас олж буй өгөөжөө ашиглан хүн болон институцийн хөгжилдөө дорвитой хөрөнгө оруулахын зэрэгцээ уул уурхайн салбараас хараат байдлаа алгуур бууруулах нь зүйтэй. Илүү ихийг доорх инфографикаас үзнэ үү.  

Image