Skip to Main Navigation
Infographic 2018.8.10

Infographic: МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ - дугаар 2018

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2016 онд 1.2%-д хүрч байсан бол 2017 онд 5.1%, 2018 оны эхний улирлын байдлаар 6.1% болтол өсч, огцом сайжирлаа. Дэлхийн Банкнаас хамгийн сүүлд гаргасан “Монголын эдийн засгийн тойм” тайлангийн гол үзүүлэлт, зөвлөмжүүдийг инфографикаар хүргэж байна.

Image