Mara K. Warwick, an Australian national, is the World Bank Country Director for China and Mongolia, and Director for Korea.

Мара К.Уорвик

Хятад, Монгол болон Солонгос улсыг хариуцсан захирал

Австралийн иргэн Мара К.Уорвик нь Дэлхийн Банкны Хятад, Монгол болон Солонгос улсыг хариуцсан захирал юм.

Байгаль орчны инженер мэргэжилтэй хатагтай Уорвик нь Хятад, Филиппин, Малайз, Тайланд, Турк болон Монгол улсад 20 гаруй жил хөгжлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай бөгөөд хамгийн сүүлд Танзани, Малави, Замби болон Зимбабве улсыг хариуцсан захирлаар ажиллаж байв. Хатагтай Уорвик үерийн менежмент, хот байгуулалт, хотын байгаль орчны үйлчилгээ  болон гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн нэгэн юм.

Хатагтай Уорвик 2003 онд тус банканд орохоосоо өмнө хувийн хэвшилд инженерээр ажиллаж байсан.Тэрээр Австралийн Аделэйдийн их сургуульд барилгын инженерийн чиглэлээр бакалавр, АНУ-ын Стэнфордын их сургуульд байгаль орчны инженерийн чиглэлээр магистр болон докторын зэргээ тус тус хамгаалсан. Хатагтай Уорвик чөлөөт цагаараа нэхмэлийн урлаг, ялангуяа өөрийн ажиллаж, амьдарч буй улс орныхоо өвөрмөц урлагийг судалж, сонирхдог.


МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ
  • Хот байгуулалт
  • Гамшгийн Эрсдэл

Welcome