Skip to Main Navigation
Видео1 Ноември 2018

Групацијата Светска банка и ПЈР Македонија: 25 години партнерство

Групацијата Светска банка е партнер со ПЈР Македонија 25 години за да помогне во поттикнување на економскиот раст и подобри заедничкиот просперитет за сите граѓани.