Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Видео 1 Ноември 2018

Групацијата Светска банка и ПЈР Македонија: 25 години партнерство

Групацијата Светска банка е партнер со ПЈР Македонија 25 години за да помогне во поттикнување на економскиот раст и подобри заедничкиот просперитет за сите граѓани.