Skip to Main Navigation
Տեսանյութ փետրվար 4, 2020Õ©.

Հայաստանի կենսական նշանակության ճանապարհներ - համագործակցության տասնամյակ

Հայաստանը սկսեց բարելավել շուկաների և սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը 10 տարի առաջ գյուղական ճանապարհային ցանցի վերականգնման միջոցով: Այս ընթացքում ավելի քան 900 կմ համայնքային ճանապարհներ կառուցվել կամ վերականգնվել են: Գյուղացիները հաճախ կոչում են «կյանքի ճանապարհներ», այժմ 19% -ից ավել մարդիկ են օգտվում բարեկարգ, անվտանգ և արագ հասանելիության ճանապարհներից: