Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Տեսանյութ սեպտեմբեր 7, 2017Õ©.

25-ամյա համագործակցություն. Համաշխարհային բանկը Հայաստանում

Այս տեսանյութը պատմում է հիմնական բարեփոխումների մասին, որոնք իրականացվել են տարբեր ոլորտներում՝ ֆինանսականից մինչև սոցիալական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ: