Skip to Main Navigation
Տեսանյութսեպտեմբեր 7, 2017Õ©.

25-ամյա համագործակցություն. Համաշխարհային բանկը Հայաստանում

Այս տեսանյութը պատմում է հիմնական բարեփոխումների մասին, որոնք իրականացվել են տարբեր ոլորտներում՝ ֆինանսականից մինչև սոցիալական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ: