Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


VIDEO: Hrvatska privlači sredstva EU-a, potiče istraživanja

3. listopada 2014.

Projekt koji financira Svjetska banka pomaže Hrvatskoj kao novoj članici u privlačenju milijuna iz fondova EU-a za znanstvena istraživanja i razvoj, što može pomoći u stvaranju gospodarske aktivnosti u državi.