Skip to Main Navigation
Videozapis3. listopada 2014.

VIDEO: Hrvatska privlači sredstva EU-a, potiče istraživanja

Projekt koji financira Svjetska banka pomaže Hrvatskoj kao novoj članici u privlačenju milijuna iz fondova EU-a za znanstvena istraživanja i razvoj, što može pomoći u stvaranju gospodarske aktivnosti u državi.