Skip to Main Navigation
Videozapis26. lipnja 2013.

Video: Pomoć poljoprivrednicima u usklađivanju sa standardima EU-a u Hrvatskoj

Projekt koji podupire Svjetska banka, a koji je financiran iz Globalnog fonda za okoliš, pomaže Hrvatskoj zadovoljiti standarde Europske unije, djelomično i uvođenjem kontrola nitrata i drugih mineralnih tvari u poljoprivredi, koje mogu biti štetne kada prodru u vodni sustav.