Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

""

Slideshow: Pomoć poljoprivrednicima u usklađivanju sa standardima EU-a

26. lipnja 2013.

Projekt koji podupire Svjetska banka, a koji je financiran iz Globalnog fonda za okoliš, pomaže Hrvatskoj zadovoljiti standarde Europske unije, djelomično i uvođenjem kontrola nitrata i drugih mineralnih tvari u poljoprivredi, koje mogu biti štetne kada prodru u vodni sustav.