Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE10. travnja 2024.

Povećanje zaposlenosti i jačanje ljudskog kapitala ključno za dugoročan rast Hrvatske

ZAGREB, 10. travnja 2024. – Stanovništvo Hrvatske ubrzano stari i do 2030. zabilježit će najveći pad među svim državama članicama Europske unije, što predstavlja potencijalni rizik za gospodarske rezultate i povećava društvene izazove. Novo izvješće Svjetske banke pokazuje na koji način povećanje udjela ekonomski aktivnog stanovništva i kvalitete ljudskog kapitala mogu pomoći ublažiti – pa čak i preokrenuti – negativan učinak starenja hrvatskog stanovništva na gospodarstvo i znatno ubrzati konvergenciju dohotka s Europskom unijom do 2030-ih.

Bez povećanja radno sposobnog stanovništva, hrvatskom će gospodarstvu biti mnogo teže rasti. Starenje također dovodi do većeg udjela stanovništva koje ovisi o sredstvima namijenjenima za skrb i mirovine, te stvara pritisak na socijalne usluge i ograničena državna sredstva.

Na današnjoj konferenciji, predstavljeno je izvješće Svjetske banke Važnost ljudskog kapitala za rast Hrvatske: Oslobađanje potencijala za procvat gospodarstva u doba demografskih i tehnoloških promjena, u kojem se analizira kako jačanje radne snage i ljudskog kapitala te uklanjanje prepreka zapošljavanju može pomoći u oslobađanju hrvatskog gospodarskog potencijala i rješavanju gospodarskih izazova smanjenja i starenja stanovništva..

Izvješće koje je predstavio viši ekonomist Svjetske banke za socijalnu zaštitu i rad, Nithin Umapathi pokazuje da će ključna biti potpora stanovništvu koje ima najmanji udio u ekonomskoj aktivnosti a to su mladi, žene određene dobi i starije osobe. Pružanjem boljih prilika tim skupinama i provedbom reformi za povećanje produktivnosti Hrvatska bi mogla povećati svoj gospodarski potencijal i očekivati prosječan rast BDP-a po stanovniku od 3 posto godišnje od 2025. do 2050. Međutim, ako se ne promijene uvjeti u pogledu produktivnosti, gospodarske aktivnosti stanovništva i ljudskog kapitala, demografski pritisci mogli bi ograničiti prosječni rast BDP-a po stanovniku na samo 1,6 posto godišnje u sljedećih 25 godina, što je znatno manje od prosjeka koji je Hrvatska ostvarila u posljednjih dvadeset godina. Za postizanje tog optimističnog scenarija potrebna je ambiciozna strategija rada i ljudskog kapitala koja uključuje jačanje konkurentnih vještina, kreiranje uvjeta za provedbu strategije i koordinirane poticaje.

„Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivnim mjerama za zapošljavanje kontinuirano podržava uključivanje svih nezaposlenih osoba na tržište rada. Dodatno, u svrhu povećanja broja odraslih osoba u cjeloživotnom obrazovanju, poboljšanja vještina zaposlenih osoba i osiguranja kvalitetne radne snage, uveden je model financiranja kroz sustav vaučera. Cilj je osigurati preduvjete i procedure za poticanje cjeloživotnog učenja i stjecanja novih vještina, s naglaskom na zelene i digitalne vještine“, izjavio je Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

„Ako više Hrvata postane dio radne snage opremljene vještinama potrebnima za produktivnost u skladu s promjenjivim tehnologijama, moguće je značajno poboljšanje rasta BDP-a. Takvi koraci mogu omogućiti konvergenciju dohotka s EU-27 već do 2030-ih,“ izjavio je Jehan Arulpragasam, direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju. „To se može postići jačanjem radne snage i ljudskog kapitala te uklanjanjem prepreka zapošljavanju, posebice za žene, mlade i starije osobe, te strateškim određivanjem prioriteta i promicanjem ekonomske aktivnosti stanovništva u sektorima s visokom dodanom vrijednošću. Hrvatska je posljednjih godina već pokazala zavidnu gospodarsku otpornost i ta se kvaliteta dugoročno može održati provedbom politika za potpunu aktivaciju hrvatskog ljudskog kapitala.“

U izvješću se navodi pet područja koja su ključna za provedbu sveobuhvatne strategije rada i ljudskog kapitala i koja nadopunjuju neke od planiranih mjera u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO). Prvim se područjem nastoje ojačati konkurentne vještine poticanjem sektora obrazovanja na pružanje osposobljavanja za vještine relevantne za dinamična, moderna, radna mjesta. U drugom se području potiče ekonomska aktivnost stanovništva proširenjem skrbi za djecu i visokokvalitetne skrbi za starije osobe, promicanjem fleksibilnog rada, cjenovno pristupačnog stanovanja i mogućnosti osposobljavanja odraslih. U trećem se području naglašava važnost učinkovitijih socijalnih politika koje potiču i omogućuju stanovništvu da ostanu ekonomski aktivni i u starijoj dobi.. U četvrtom se području ističu poboljšanja aktivnih politika tržišta rada usmjerenih na profesionalno usmjeravanje, usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, prekvalifikaciju radi usavršavanja i dokvalifikacije radne snage. Naposljetku, razvoj učinkovitih migracijskih politika ključan je za rješavanje nedostatnih vještina i povećanje konkurentnosti i održivosti Hrvatske na globalnom tržištu rada.   

Na konferenciji su se okupili nositelji politika, predstavnici lokalnih vlasti, Europske komisije, međunarodne zajednice, kao i privatnog sektora,  akademske zajednice i civilnog društva. U okviru konferencije također je održana panel rasprava s istaknutim stručnjacima o tome kako podići ljudski kapital Hrvatske na višu razinu.   

O Svjetskoj banci u Hrvatskoj

Svjetska banka partner je Hrvatskoj više od 30 godina. Tijekom tog razdoblja, Banka je podržala više od 50 projekata, ukupno gotovo 5 milijardi dolara i osigurala znanje i tehničku pomoć za jačanje institucija i podršku kreiranju politika kroz više od 330 izvješća i studija.

Svjetska banka trenutačno pruža znanje, tehničku pomoć i financiranje u područjima digitalne transformacije i zelene tranzicije gospodarstva, pružanja pravosudnih usluga, obrazovanja, poslovnog okruženja, zemljišne administracije, znanosti i tehnologije, obnove ključnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova nakon potresa, socijalne politike, deinstitucionalizacije, modernizacije mirovinskog sustava, dugotrajne skrbi i javne uprave.

Priopćenje broj. 2024/ECA/090

Kontakt

Zagreb
Vanja Frajtić
+385 (0)91 2357 230
Washington
Amy Stilwell
+1 202 458 4906

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image