Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE21. studenoga 2023.

Hrvatska rješava problem gubitaka vode za postizanje jače klimatske otpornosti

ZAGREB, 21. studenog, 2023. – Kao dio reforme u sektoru vodnih usluga, Vlada Republike Hrvatske pokrenula je važne aktivnosti kako bi se smanjili gubici vode u sustavu javne vodoopskrbe i unaprijedili kapaciteti. Time će se poboljšati operativna učinkovitost i financijska održivost hrvatskog sustava javne vodoopskrbe te unaprijediti sigurnost i otpornost sektora vodnih usluga u cijeloj zemlji.   

Program tehničke potpore „Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj“, čije ćemo rezultate danas predstaviti, naglasak stavlja na izradu Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka (Akcijski plan), a osmišljen je kao potpora Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Hrvatskim vodama (HV) u provedbi ovog izazovnog procesa modernizacije. Projekt financira Europska Unija kroz Instrument za tehničku potporu, a provodi ga Svjetska banka, u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) Europske komisije.

Očekuje se da će ovaj ambiciozni Akcijski plan donijeti brojne koristi vodnom sektoru u RH. Jači kapaciteti javnih isporučitelja vodnih usluga za smanjenje gubitaka vode, kao i potrebna ulaganja u sustav, značajno će smanjiti tehničke i komercijalne gubitke vode s postojećih 50 posto na prosjek Europske unije od oko 25 posto. Samim time, ublažit će se i posljedice klimatskih promjena s obzirom da će u sustavu biti više vode onda kada je potražnja povećana, primjerice u sušnim razdobljima i tijekom ljetne sezone. Cijeli će sustav postati energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji budući da će se smanjiti energija potrebna za pumpanje vode u vodoopskrbni sustav, ali i za crpljenje vode iz vodocrpilišta i zdenaca, čime će se smanjiti pritisak na površinske i podzemne vodne resurse i okoliš. Uz to, provedbom ovih aktivnosti i ulaganja, Hrvatska će biti korak bliže ispunjavanju zahtjeva iz nove Direktive Europske unije o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, ali i obveza iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). 

„Uz hranu i energiju, voda je ključan preduvjet za život na nekom prostoru, a klimatske promjene koje se događaju dodatno naglašavaju važnost očuvanja naših vodnih resursa. Republika Hrvatska bogata je čistom, pitkom vodom i to pred nas stavlja odgovornost da s posebnom pažnjom brinemo o vodi i kvalitetno upravljamo sustavima za crpljenje i distribuciju vode. Ovim projektom idemo u smjeru da unaprijedimo sustave distribucije vode i značajno smanjimo gubitke,“ istaknuo je g. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

„Hrvatska je sve više izložena zabrinjavajućim utjecajima klimatskih promjena koji bi mogli dovesti do suša i smanjenja opskrbe vodom u ljetnim mjesecima. To bi utjecalo ne samo na hrvatsko gospodarstvo povezano s turizmom, već i na zdravlje i dobrobit njezinih građana. Aktivno i pravovremeno poduzimanje mjera poboljšat će vodnu sigurnost Hrvatske smanjenjem količine crpljene vode, jačanjem otpornosti vodoopskrbnog sustava i očuvanjem dobrog ekološkog statusa vodnih tijela u RH,“ naglasio je g. Jehan Arulpragasam, direktor Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj. “ Drago nam je da stručnjaci Svjetske banke mogu ponuditi svoje znanje i stručnost te će Banka i dalje biti glavni partner Vladi Republike Hrvatske u daljnjoj modernizaciji sektora vodoopskrbe.“

„Tek su nas ruska invazija na Ukrajinu i velika kriza naučile kako nam je naša energija dragocjena. Moramo promijeniti vlastita stajališta o vodi. Umjesto da čekamo neku novu krizu, trebamo biti spremni tako što ćemo već sada aktivno djelovati i osigurati da nam vodni sektor bude otporan i da voda i dalje bude svima dostupna,“ rekla je gđa. Natalie Berger, ravnateljica Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama.

Konferencija je ponudila platformu za predstavljanje rezultata i razgovor o važnosti aktivnosti za smanjenje gubitka vode za sveukupni vodni sektor u Hrvatskoj i rizike uslijed klimatskih promjena, a svi prisutni su imali priliku čuti nešto o međunarodnim iskustvima i primjerima dobre prakse u sličnim procesima modernizacije ovog sektora. Uz to, sudionici iz javnih isporučitelja vodnih usluga, domaći i međunarodni stručnjaci za vodni sektor te predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Europske komisije i Svjetske banke razgovarali su o izazovima i potrebnim aktivnostima za provedbu Akcijskog plana.

Svjetska banka u Republici Hrvatskoj

Ove godine Grupcija Svjetske banke slavi 30 godina partnerstva s Republikom Hrvatskom. Od prvog zajma 1994. za hitnu obnovu u ratu oštećene infrastrukture Grupacija Svjetske banke podržala je više od 100 projekata u iznosu od 6,5 milijardi USD te pružila znanje i tehničku pomoć za jačanje institucija i podršku u kreiranju javnih politika izradivši više od 330 izvješća i studija.

U okviru svojeg programa Svjetska banka pruža znanje, tehničku pomoć i financiranje u području prometa, digitalne transformacije i zelene tranzicije gospodarstva, pružanja pravosudnih usluga, obrazovanja, poslovnog okruženja, zemljišne administracije, znanosti i tehnologije, obnove ključnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova nakon potresa, deinstitucionalizacije, održivosti mirovinskog sustava te javne uprave.

Priopćenje broj. 2024/ECA/041

Kontakt

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
European Commission DG REFORM
Bruxelles
Svjetska banka
Zagreb
Vanja Frajtić, +385 (0)91 2357 230

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image