Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 24. listopada 2019.

Doing Business 2020: Gospodarstva Europe i središnje Azije, uključujući Hrvatsku, ubrzala su poboljšanja poslovne klime

U regiji se nalaze dva od 20 najuspješnijih gospodarstava u svijetu, a jedno je među njih 10 koja su ostvarila najveće pomake

WASHINGTON, 24. listopada 2019. – Kako je Svjetska banka objavila u svojoj studiji o lakoći poslovanja za 2020. godinu (Doing Business 2020), gospodarstva u regiji Europe i središnje Azije ubrzala su već ionako snažan zamah u poboljšanju svoje poslovne klime, pri čemu su provela 56 reformi i prometnula se u globalne predvodnike kad su prosijedi reforme u području plaćanja poreza i izvršenja ugovora.

U Europi i središnjoj Aziji nalaze se dvije od 20 zemalja koje su na svjetskoj razini ocijenjene kao najbolje za poslovanje. To su Gruzija (na 7. mjestu) i Sjeverna Makedonija (na 17. mjestu). Tadžikistan se smjestio među deset gospodarstava koja su na globalnoj razini ostvarila najveće pomake u 12 mjeseci do 1. svibnja. Azerbajdžan, Kirgistan, Kosovo i Uzbekistan našli su se među 20 gospodarstava koja su ostvarila najveće pomake na svijetu.

„Gospodarstva Europe i središnje Azije i dalje ostvaruju znatan napredak u omogućavanju poduzetništva i promicanju gospodarskog rasta“, izjavio je Santiago Croci Downes, menadžer programa u Odjelu za Doing Business. „Kako reformski zamah jača, gospodarstva koja zaostaju mogu učiti iz najboljih praksi koje su prigrlili njihovi susjedi.“

Hrvatska je nastavila s poboljšavanjem svojih poslovnih propisa te hvata korak s najboljim regulatornim praksama u svijetu. Ove godine Hrvatska je zauzela 51. mjesto na ljestvici lakoće poslovanja, dok je protekle godine bila 58. Ocjena lakoće poslovanja u zemlji (koja se određuje prema zaostatku za najuspješnijima) popela se sa 73,0 koliko je iznosila u studiji Doing Business 2019 na 73,6 koliko iznosi u ovogodišnjoj studiji Doing Business 2020. Prema izvješću Doing Business, najuspješnija zemlja Europske unije je Danska s ocjenom 85,3. Ove godine Hrvatska se na ljestvici približila drugim zemljama EU-a, poput Belgije, Slovačke, Nizozemske i Poljske.

Hrvatska je provela tri reforme. Olakšala je pokretanje poslovanja tako što je ukinula rezervaciju imena tvrtke i dobivanje potpisa direktora kao uvjete za registraciju društva te je smanjila minimalni iznos temeljnog kapitala. Ishođenje građevinskih dozvola pojeftinilo je jer je smanjen vodni doprinos za gradnju skladišta. Prijenos prava vlasništva sada je lakši jer je smanjen porez na promet nekretnina, a skratilo se i vrijeme potrebno za prijenos prava vlasništva na nekretninama. No, Hrvatska je isto tako otežala pristup kreditnim informacijama jer je obustavila davanje kreditnih podataka o fizičkim osobama.

„Ohrabruje nas to što vidimo da Hrvatska poboljšava svoje poslovne propise i smanjuje zaostatak za globalnim predvodnicima u području regulative. Vlada je naglasak odučila staviti na olakšavanje poslovanja kao jedan od svojih glavnih prioriteta, tako da je osnovala radnu skupinu pod nadležnošću predsjednika Vlade, a napori uloženi tijekom protekle godine ogledaju se i u ovogodišnjem pomaku na ljestvici“, istaknula je Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku. „Očekujemo da ćemo ove godine svjedočiti još snažnijem zalaganju u područjima poput pokretanja poslovanja i provedbe nedavno pokrenutih reformi u području građevinskih dozvola u Gradu Zagrebu i na lokalnoj razini. Svjetska banka s tijelima vlasti upravo priprema projekt Pravosuđe za poslovni sektor (Justice for Business), koji će Vladi pripomoći u provedbi programa reformi za unapređenje poslovne klime.“

Regija u svijetu prednjači po broju reformi provedenih u području plaćanja poreza (devet), pri čemu je u 22 gospodarstva sada omogućeno podnošenje poreznih prijava u elektroničkom obliku, te izvršenja ugovora (šest), pri čemu je Europa i središnja Azija regija s najučinkovitijim sustavom trgovačkog pravosuđa. Gospodarstva regije odskaču i kad je riječ o lakoći uknjižbe vlasništva: trošak prijenosa vlasništva iznosi prosječno 2,7% vrijednosti nekretnine, što je kudikamo manje od prosječnih 4,2% u visokodohodovnim gospodarstvima OECD-a.

Regija je zakazala u područjima ishođenja građevinskih dozvola i dobivanja električne energije. Za pribavljanje neophodnih građevinskih dozvola u regiji je potrebno prosječno 170 dana u usporedbi sa 152 dana u visokodohodovnim gospodarstvima OECD-a. Isto tako, za priključivanje novog skladišta na elektroenergetsku mrežu u Europi i središnjoj Aziji u prosjeku je potrebno gotovo 100 dana, odnosno 25 dana više nego u visokodohodovnim gospodarstvima OECD-a.

Iako se u većini gospodarstava regije provedba reformi i nadalje odvija postojanom dinamikom, nekoliko gospodarstava još uvijek zaostaje. Bugarska je u proteklih pet godina provela samo jednu reformu radi poboljšanja svoje poslovne klime, dok su Bosna i Hercegovina i Crna Gora u tom razdoblju provele tri odnosno četiri reforme.

Facebook: https://www.facebook.com/DoingBusiness.org/

Twitter: @wb_research


Priopćenje broj. 2020/ECA/23

Kontakt

Washington
Mark Felsenthal
+1 (202) 458-0051
mfelsenthal@worldbank.org
Broadcast Requests
Marcela Sanchez-Bender
+1 (202) 473-5863
msanchezbender@worldbankgroup.org
Zagreb
Vanja Frajtic
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Api
Api