Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 28. veljače 2019.

Ministarstvo zdravstva i Svjetska banka raspravljaju o poboljšanju učinkovitosti i kvalitete zdravstvene skrbi kroz preustroj bolnica

Zagreb, 28. veljače 2019. – Poboljšanje zdravstvenih ishoda liječenja u zemljama diljem Europe kroz preustroj bolnica glavna je tema današnje radionice koju su organizirali Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i Svjetska banka. Radionica pod nazivom "Funkcionalna integracija i kako dalje: planiranje nove uloge bolnica" poslužiti će donositeljima politika i dionicima kao podloga za međusobnu razmjenu iskustava u provedbi preustroja bolničkih usluga i pomoći u utvrđivanju prioritetnih tema i instrumenata javne politike radi daljnjeg jačanja reformi bolničkog sustava koje su u tijeku.

Predstavnici iz Hrvatske, Estonije, Francuske, Poljske, podijelit će svoja iskustva sa sudionicima iz Hrvatske, Bugarske, Moldavije, Srbije i Ukrajine. Sudionici će predstaviti trenutnu politiku promicanja integracije bolnica, analizirati moguća rješenja te predložiti viziju za jaču integraciju bolničke mreže.

“Današnja radionica doprinos je naporima koje ulažemo u potporu učinkovitoj provedbi reforme zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj na temelju modela funkcionalne integracije bolnica. Usprkos izazovima, i nadalje smo predani ostvarivanju ciljeva funkcionalne integracije, što obuhvaća poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite te postizanje i održavanje financijske stabilnosti zdravstvenog sustava”, kazao je Milan Kujundžić, ministar zdravstva Republike Hrvatske.

“Bolničke usluge zadnjih su desetljeća doživjele promjene zahvaljujući medicinskom i tehnološkom napretku, pomaku prema jednodnevnoj kirurgiji i izvanbolničkom liječenju te poboljšanju kvalitete i učinkovitosti. U provedbi tih promjena ne smijemo posustati želimo li unaprijediti rad zdravstvenih sustava i odgovoriti na buduće izazove poput sve veće pojavnosti kroničnih bolesti i multimorbiditeta kao i održivosti. Ova radionica sjajna je prilika za razmjenu stečenih spoznaja između zemalja i pronalaženje inovativnih rješenja za prevladavanje tih izazova”, izjavila je Tania Dmytraczenko, voditeljica Globalne prakse za zdravstvo, prehranu i demografiju u regiji Europe i središnje Azije.

U većini zemalja, bolnice se suočavaju s izazovima koji iziskuju promjene u načinu pružanja zdravstvenih usluga. Ministarstva zdravstva diljem Europe nastoje poboljšati učinkovitost, zadovoljiti nove potrebe pacijenata izazvane sve većom pojavnošću kroničnih bolesti i starenjem stanovništva, prilagoditi se novim tehnologijama i medicinskim praksama te unaprijediti kvalitetu usluga, dok im je u radu na raspolaganju sve manje proračunskih sredstava. Radi prevladavanja tih izazova, zemlje provode promjene i preustrojavaju bolnice kako bi podigle učinkovitost i kvalitetu zdravstvene skrbi.

Još od 1999. godine Svjetska banka podupire hrvatski zdravstveni sustav kroz provedbu nekoliko projekata te pružanju savjeta i analiza o tome kako unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga stanovništvu. Svojim aktualnim programom Banka podupire Vladu u provedbi Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje 2012.-2020. i nastoji unaprijediti pristupačnost, kvalitetu i učinkovitost javnih zdravstvenih usluga jačanjem upravljačkih kapaciteta u zdravstvu, reorganiziranjem ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, podizanjem kvalitete zdravstvene skrbi, jačanjem preventivnih aktivnosti i očuvanjem financijske stabilnosti sustava.


Priopćenje broj. 2019/ECA/88

Kontakt

Vanja Frajtić
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
ksmithies@worldbank.org
Api
Api