Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 26. veljače 2019.

Svjetska banka donosi iskustva iz talijanske Regije Emilia-Romagna radi potpore u provedbi Projekta Slavonija, Baranja i Srijem

BOLOGNA, 26. veljače 2019. – Patrizio Bianchi, ministar za europske politike, obrazovanje, stručno usavršavanje, akademska istraživanja i rad u poglavarstvu Regije Emilia-Romagna, i Elisabetta Capannelli, voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje okvir za suradnju na zajedničkim aktivnostima talijanske Regije Emilia-Romagna i Svjetske banke u potpori istočnoj Slavoniji. Ova suradnja dio je tehničke pomoći koju Svjetska banka pruža Hrvatskoj u njezinim nastojanjima da provedbom Projekta Slavonija, Baranja i Srijem potakne rast i otvaranje radnih mjesta na području istočne Slavonije.

Na području Slavonije, Baranje i Srijema živi više od četvrtine nezaposlenog stanovništva Hrvatske, a dvadeset posto njezinih stanovnika izloženo je riziku od siromaštva. Područje Slavonije, međutim, odlikuje se važnim prirodnim dobrima, plodnim tlom i povoljnim zemljopisnim položajem, važnim sveučilištem i obećavajućim industrijama. Kako bi istočnoj Slavoniji pomogla da uhvati korak s ostatkom zemlje, oslobodi svoje potencijale za rast i poveća učinkovitost i djelotvornost financiranja sredstvima EU-a, hrvatska Vlada pokrenula je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem.

“Vrlo smo zadovoljni priznanjem koje smo primili od Svjetske banke vezano za iskustva koje je stekla Regija Emilia-Romagna u programiranju i upravljanju fondovima ESI. To su strateška sredstva za poticanje razvojnih procesa, poticanje ulaganja, produktivnosti i zapošljavanja. Emilia-Romagna se nalazi među prvim regijama u Italiji i u Europi po učinkovitosti i djelotvornosti povlačenja fondova ESI i izrazito smo sretni da ćemo regiji Slavonije približiti naša iskustva i vještine u ovom području. Europa koja napreduje je Europa za sve! Za nas je to osnovno načelo kohezijske politike. Načelo koje se provodi i kroz suradnju među regijama i kroz kapacitete za unaprjeđenje najboljih praksi kako bi se svim regijama omogućilo da rastu i stvaraju dodanu vrijednost u pogledu prave europske integracije.", izjavio je prof. Patrizio Bianchi, ministar za europske politike, obrazovanje, stručno usavršavanje, akademska istraživanja i rad u Regiji Emilia-Romagna.

“Regiji Emilia-Romagna iznimno smo zahvalni što su pristali sudjelovati u ovoj jedinstvenoj suradnji. Predstavnici Regije će sa svojim hrvatskim kolegama podijeliti svoje dugogodišnje iskustvo u provedbi cjelovitih razvojnih politika te kako jedna regija može biti uspješna u osmišljavanju i provedbi projekata financiranih fondovima EU. Ovo je prvi put da jedan regionalni twinning-projekt čini sastavni dio Sporazuma Svjetske banke o savjetodavnim uslugama uz naknadu (RAS). Unaprijed se radujemo ovoj suradnji naših partnera iz Hrvatske i Regije Emilia-Romagna,” kazala je Elisabetta Capannelli, voditeljica ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Okvir za suradnju omogućit će dionicima Projekta Slavonija, Baranja i Srijem da steku iskustva u suradnji s dužnosnicima Regije i drugim stručnjacima, te razmijene praktična iskustva i znanje. Talijanska regija doprinijet će i postupku izrade strategije teritorijalnog razvoja istočne Hrvatske za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

***

Otkako se 1993. godine priključila Grupaciji Svjetske banke, Hrvatska je izvukla korist iz financijske i tehničke pomoći, strateških savjeta i analitičkih usluga Svjetske banke. Svjetska banka do danas je osigurala potporu za više od 50 projekata u iznosu od oko 3,5 milijardi USD. U svome radu, Banka je trenutno usredotočena na promet, zdravstvo, inovacije, poslovno okružje, zemljišnoknjižni sustav, gospodarski razvitak Slavonije, utvrđivanje strategija ruralnog razvoja i ribarstva te potporu u izradi Nacionalne razvojne strategije.

Savjetodavne usluge uz naknadu (RAS) ciljane su usluge koje Svjetska banka nudi svojim zemljama članicama, a najčešće se koristi u zemljama koje su još zajmoprimci, te zemljama srednjeg i visokog dohotka koje više ne uzimaju zajmove. Savjetodavne usluge pružaju se na zahtjev klijenta, a mogu se pokrivati vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih izvor. U ovom slučaju – kao i slučaju većine država članica EU-a – sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Ovim savjetodavnim uslugama osigurava se podrška klijentima u osmišljavanju ili provedbi boljih politika, jačanju institucija, izgradnji kapaciteta i usmjeravanju razvojnih strategija ili projekata te se pridonosi globalnom razvojnom programu. Kroz ove usluge, Svjetska banka može širiti najbolju globalnu praksu i najsuvremenije spoznaje te osigurati vodeće svjetske stručnjake radi rješavanja različitih izazova.


Priopćenje broj. 2019/ECA/86

Kontakt

Zagreb
Vanja Frajtić
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
ksmithies@worldbank.org
Api
Api