Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 21. rujna 2018.

Svjetska banka nastavlja pružati pomoć u unaprjeđenju hrvatskog sustava zemljišne administracije

ZAGREB, 21. rujna 2018. — Ministar financija, Nj. E. Zdravko Marić i direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku gđa. Elisabetta Capannelli, su potpisali Ugovor o zajmu u iznosu od 19,7 milijuna EUR (24,07 milijuna USD) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA). Zajam pruža dodatna sredstva za projekt koji se već uspješno provodi pod vodstvom Ministarstva pravosuđa (MP) i Državne geodetske uprave (DGU). Projekt će pružiti podršku modernizaciji hrvatskog sustava zemljišne administracije i upravljanja kako bi se poboljšala učinkovitost, transparentnost i smanjio trošak državnih usluga u korist građana, poduzetnika i državnih institucija.

Zahvaljujući ovome projektu, prosječno vrijeme potrebno za upis hipoteka  i obradu transakcija nekretninama znatno se smanjilo, i to s 46 na 12 dana u zemljišnoknjižnim odjelima (ZKO), odnosno s 30 na 8 dana u katastarskim uredima (KU). Hrvatska se u izvješću Doing Business sa 111. popela na 59. mjesto na ljestvici od 190 zemalja u kategoriji uknjižbe prava vlasništva, a uvedene su i prve e-usluge za zemljišne knjige i katastar. Jedno od najvećih ostvarenja ovoga projekta bilo je uvođenje Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS-a) u sve ZKO-e i KU-e diljem zemlje u studenom 2016. godine. ZIS je posve integriran internetski sustav, te je međuoperativan s registrom osobnih identifikacijskih brojeva, registrom trgovačkih društava i registrom porezne uprave te je povezan s digitalnim arhivama ZKO-a i KU-a. Sustav uključuje i mogućnosti e-potpisa i e-plaćanja te pruža nekoliko e-usluga ključnim vanjskim korisnicima. Trenutno 28 ministarstava i agencija dijeli prostorne podatke s DGU-om i MP-om, a ta će se brojka i dalje povećavati.

„Drago nam je da su do sada polučeni dobri rezultati na postojećem projektu, te zahvaljujemo Svjetskoj banci na podršci usmjerenoj prema daljnjoj modernizaciji sustava zemljišne administracije što će povećati učinkovitost cijelog sustava od čega će najveće koristi imati naši građani i poduzetnici.“ rekao je Zdravko Marić, ministar financija Republike Hrvatske.

„Reforma sustava zemljišne administracije omogućila je elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama i efikasniji sustav registracije nekretnina. Ovaj Ugovor o zajmu važno je ulaganje u povećanje pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, u daljnji razvoj elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama, te doprinosi konačnom cilju reforme pravosuđa: bržem, boljem i učinkovitijem pravosuđu“ izjavio je Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa Republike Hrvatske.

“Hrvatski sustav zemljišne administracije u proteklih deset godina prošao je kroz veliku transformaciju. No i dalje su neophodna znatna ulaganja radi prelaska na učinkovitiji, bespapirni i isplativiji sustav kako bi se dodatno proširio program razvoja javnih e-usluga, prema kojemu sve digitalne usluge treba  povećati, objediniti i učiniti ih dostupnijima za građane”, izjavila je Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju. „Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinosi razvoju poduzetništva, jačanju konkurentnosti Hrvatske i unaprjeđenju učinkovitosti javnog sektora, te nam je drago da nastavljamo pružati potporu ovom procesu preobrazbe.“

„Nastavkom financiranja IISZA projekta omogućit će se Državnoj geodetskoj upravi daljnja potpora u jačanju digitalnog katastra, građanima Republike Hrvatske, svim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave jednostavan pregled i dohvat podataka o nekretninama putem mrežnih usluga te brže ispuniti jedan od ciljeva Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske za digitalno poslovanje.” zaključio je Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave.

Ovim projektom unaprijedit će se zemljišna administracija kako bi se u prometu nekretnina povećala pravna sigurnost, što će se pozitivno odraziti na ulagačku klimu u Hrvatskoj. K tome, pomoći će MP-u i DGU-u u cjelovitoj pripremi projekata za buduće financiranje sredstvima EU-a. Osigurat će se potpora daljnjoj automatizaciji usluga zemljišne administracije, skratit će se vrijeme potrebno za uknjižbu, unaprijediti kvaliteta podataka o nekretninama i ubrzati integracija katastarskih i zemljišnoknjižnih usluga. Proširit će se kapaciteti ZIS-a kako bi se povećao broj elektroničkih i mrežnih usluga, ostvario pomak prema bespapirnom poslovanju, ubrzalo pružanje usluga i otklonila sustavna kašnjenja u većim ZKO-ima te tako standardiziralo pružanje usluga diljem zemlje. Očekuje se kako će bolji pristup geoprostornim podacima donijeti koristi i poslovnoj zajednici, koja će imati pristup bržim uslugama i bolji pristup informacijama. Sređivanje prostornih podataka donijet će koristi i državnim institucijama koje će na raspolaganju imati pristupačne, točne, dobro vođene i dovoljno pouzdane podatke.

Otkako je 1993. godine postala članica Grupacije Svjetske banke, Hrvatska je koristila njenu financijsku i tehničku pomoć, strateške savjete i analitičke usluge. Svjetska banka je do danas osigurala potporu za više od 50 projekata u iznosu od oko 3,5 milijardi USD. Djelovanje Banke trenutno obuhvaća područja prometa, zdravstva, inovacija, poslovnog okruženja, zemljišnoknjižnog sustava, gospodarskog razvoja Slavonije te potporu u izradi Nacionalne razvojne strategije.


Priopćenje broj. 2019/ECA/20

Kontakt

Svjetska banka
Vanja Frajtić
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Ministarstvo financija
Sanja Bach
+385 1 4591 198
sanja.bach@mfin.hr
Api
Api