Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 1. kolovoza 2018.

Svjetska banka nastavlja pružati pomoć u unaprjeđenju hrvatskog sustava zemljišne administracije

WASHINGTON, 1. kolovoza 2018. — Odbor izvršnih direktora Svjetske banke danas je Republici Hrvatskoj odobrio zajam u iznosu od 19,7 milijuna EUR (24,07 milijuna USD) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA). Time će se osigurati dodatna sredstva za projekt koji se već uspješno provodi pod vodstvom Ministarstva pravosuđa (MP) i Državne geodetske uprave (DGU). Zajam će podržati modernizaciju hrvatskog sustava zemljišne administracije i upravljanja kako bi se poboljšala učinkovitost, transparentnost i smanjio trošak državnih usluga u korist građana, poduzetnika i državnih institucija.

Zahvaljujući ovome projektu, prosječno vrijeme potrebno za upis hipoteka  i obradu transakcija nekretninama znatno se smanjilo, i to s 46 na 12 dana u zemljišnoknjižnim odjelima (ZKO) odnosno s 30 na 8 dana u katastarskim uredima (KU). Hrvatska se u izvješću Doing Business sa 111. popela na 59. mjesto na ljestvici od oko 190 zemalja u kategoriji uknjižbe prava vlasništva. Uvedene su prve e-usluge za zemljišne knjige i katastar. Jedno od najvećih ostvarenja ovoga projekta bilo je uvođenje Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS-a) u sve ZKO-a i KU-a diljem zemlje, u studenom 2016. godine. ZIS je posve integriran internetski sustav, te je interoperabilan s registrom osobnih identifikacijskih brojeva,  registrom trgovačkih društava i registrom porezne uprave te je povezan s digitalnim arhivama ZKO-a i KU-a. Uključuje i mogućnosti e-potpisa i e-plaćanja te pruža više usluga ključnim vanjskim korisnicima. Trenutno 28 ministarstava i agencija dijeli prostorne podatke s DGU-om i MP-om, a ta će se brojka i dalje povećavati.

“Hrvatski sustav zemljišne administracije u proteklih deset godina prošao je kroz veliku transformaciju. No i dalje su neophodna znatna ulaganja radi prelaska na učinkovitiji, bespapirni i isplativiji sustav kako bi se dodatno proširio program razvoja javnih e-usluga, prema kojemu sve digitalne usluge treba  povećati, objediniti i učiniti ih dostupnijima za građane. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinosi razvoju poduzetništva, jačanju konkurentnosti Hrvatske i unaprjeđenju učinkovitosti javnog sektora, te nam je drago da nastavljamo pružati potporu ovom procesu preobrazbe”, izjavila je Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju.

Ovim projektom unaprijedit će se zemljišna administracija kako bi se u prometu nekretnina povećala pravna sigurnost, što će se pozitivno odraziti na ulagačku klimu u Hrvatskoj. K tome, MP i DGU-u će dobiti pomoć u cjelovitoj pripremi projekata za buduće financiranje sredstvima EU-a. Osigurat će se potpora daljnjoj automatizaciji usluga zemljišne administracije, skratit će se vrijeme potrebno za uknjižbu, unaprijediti kvaliteta podataka o nekretninama i ubrzati integracija katastarskih i zemljišnoknjižnih usluga. Proširit će se kapaciteti ZIS-a kako bi se povećao broj elektroničkih i mrežnih usluga, ostvario pomak prema bespapirnom poslovanju, ubrzalo pružanje usluga i otklonila sustavna kašnjenja u većim ZKO-ima te tako standardiziralo pružanje usluga diljem zemlje.. Očekuje se kako će bolji pristup geoprostornim podacima donijeti koristi i poslovnoj zajednici, koja će imati pristup bržim uslugama i bolji pristup informacijama. Sređivanje prostornih podataka donijet će koristi i državnim institucijama koje će na raspolaganju imati pristupačne, točne, dobro vođene i dovoljno pouzdane podatke.

Hrvatska je koristila financijsku i tehničku pomoć, strateške savjete i analitičke usluge Grupacije Svjetske banke otkako je 1993. godine postala članica. Svjetska banka je do danas osigurala potporu za više od 50 projekata u iznosu od oko 3,5 milijardi USD. Djelovanje Banke trenutno obuhvaća područja prometa, zdravstva, inovacija, poslovnog okruženja, zemljišnoknjižnog sustava, gospodarski razvoj Slavonije te potporu u izradi Nacionalne razvojne strategije.


Priopćenje broj. 2019/ECA/10

Kontakt

Zagreb
Vanja Frajtić
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
+1 202 4580 152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api