Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 20. srpnja 2018.

Svjetska banka podupire hrvatsku Vladu u provedbi Projekta Slavonija, Baranja i Srijem

Vinkovci, 20. srpnja 2018.– Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i direktorica Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju Elisabetta Capannelli potpisale su danas ugovor o tehničkoj pomoći i savjetodavnim uslugama uz naknadu (RAS) radi potpore hrvatskoj Vladi u povećanju učinkovitosti i efikasnosti financiranja Istočne Slavonije kroz EU fondove kako bi se pokrenula nova ulaganja u privatni sektor, povećala zaposlenost i poboljšali životni uvjeti.

Na području Slavonije, Baranje i Srijema živi gotovo jedna trećina nezaposlenog stanovništva Hrvatske. Dvadeset posto stanovništva izloženo je riziku od siromaštva. Broj stanovnika pao je s 838.000 u 2005. na 777.000 u 2015. godini. Kako bi se ovoj slabije stojećoj regiji pomoglo da uhvati korak s ostatkom zemlje i pokrene svoje potencijale rasta, Vlada je pokrenula Projekt Slavonija, Baranja i Srijem.

Aktivnosti iz ovog trogodišnjeg programa tehničke pomoći će, između ostaloga, u unapređivanju kvalitete predviđenih projekata u sklopu Projekta Slavonija. Temeljem dijagnostičkog rada izradit će se strategije za izravna strana ulaganja, izvoz i zapošljavanje te pružiti podrška Vladi u osmišljanju strategije i cjelovitog programa projekata i reformi za predstojeće proračunsko razdoblje fondova EU-a od 2021. do 2027.

Mnoge zemlje EU-a suočene su sa sličnim problemima u regijama koje zaostaju. Svjetska banka podupire mjere u tim regijama u Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, a sada i u Hrvatskoj. U više zemalja, regije koje zaostaju uspjele su potaknuti gospodarstvo i unaprijediti uvjete življenja. Strateškim korištenjem sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) kao i domaćih sredstava, Slavonija, Baranja i Srijem mogu također ostvariti dobre gospodarske rezultate.

"Potpisanim Sporazumom doprinijet ćemo razvoju Slavonije, Baranje i Srijema kroz ciljana ulaganja iz proračuna i fondova EU-a kako bi se ojačala i poboljšala konkurentnost tog područja u globalnim lancima vrijednosti ključnih sektora kao što su ICT sektor, proizvodnja i prerada hrane, proizvodnja i prerada drveta te razvoj turizma," izjavila je Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Republike Hrvatske.

“Slavonija raspolaže istinskim gospodarskim potencijalom, ali posljednjih godina napuštaju je neki od njezinih najvrsnijih i najdarovitijih stanovnika. Naš tim usko će surađivati s Ministarstvom kako bi se sredstva EU-a što bolje iskoristila za potporu produktivnim aktivnostima u Slavoniji. To iziskuje suradnju više ministarstava, regionalnih vlasti, privatnog sektora i civilnog društva. Širom svijeta osvjedočili smo se kako su uspješne upravo one gradske sredine i regije koje su udružile snage u službi rasta i koje sredstva koriste strateški, za najizglednije prilike”, izjavila je Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju.

Potpora Svjetske banke nadovezuje se na pozitivna iskustva s ranijim projektima koji se u istoj regiji provode još od 1998. godine, kao što su projekti obnove prometne i vodne infrastrukture, projekti razminiranja, projekti potpore društvenom i gospodarskom oporavku i pomoć u reformi visokog obrazovanja. Banka trenutno financira projekte kojima se osiguravaju sredstva za obećavajuće tvrtke okrenute istraživanjima i razvoju te inovativna startup poduzeća, a s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta radi na potpori jačanju konkurentnosti hrvatskih tvrtki u globalnim lancima vrijednosti, što uključuje i tvrtke iz Slavonije.

Hrvatska je koristila financijsku i tehničku pomoć, strateške savjete i analitičke usluge Grupacije Svjetske banke otkako je 1993. godine postala članica. Svjetska banka je do danas osigurala potporu za više od 50 projekata u iznosu od oko 3,5 milijardi USD. Djelovanje Banke trenutno obuhvaća područja prometa, zdravstva, inovacija, poslovnog okruženja, zemljišnoknjižnog sustava i potporu u izradi Nacionalne razvojne strategije.

Image

Savjetodavne usluge uz naknadu (RAS) prilagođene su usluge koje Svjetska banka nudi svojim zemljama članicama, a najčešće se koriste u zemljama sa srednjim i visokim dohotkom. Savjetodavne usluge uz naknadu pružaju se na zahtjev klijenta koji ih plaća vlastitim sredstvima ili sredstvima trećih, a u ovom slučaju – kao i slučaju većine država članica EU-a – sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

Kao i u slučaju drugih savjetodavnih i analitičkih usluga, ovim se savjetodavnim uslugama osigurava podrška klijentima u oblikovanju i provedbi boljih politika, osnaživanju institucija, izgradnji kapaciteta i usmjeravanju razvojnih strategija i projekata te se pridonosi globalnom razvojnom programu. Svjetska banka kroz ove usluge može pružiti najbolje globalne prakse i najmodernije proizvode znanja te može osigurati vodeće svjetske stručnjake kao pomoć u rješavanju različitih izazova.


Priopćenje broj. 2019/ECA/007

Kontakt

U Hrvatskoj
Vanja Frajtic
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
U Washingtonu
Kym Smithies
ksmithies@worldbank.org
Api
Api