Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 11. svibnja 2018.

Svjetska banka pruža podršku u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i provedbu novog okvira za strateško planiranje

ZAGREB, 11. svibnja 2018 – Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku Elisabetta Capannelli potpisale su danas ugovor o tehničkoj pomoći i savjetodavnim uslugama uz naknadu (RAS) kako bi se podržala izrada Nacionalne razvojne strategije 2030. i uspostava novog sustava strateškog planiranja za Hrvatsku.

Hrvatska vlada donijela je u prosincu 2017. godine odluku o izradi nove Nacionalne razvojne strategije do 2030. za jačanje angažmana u području politike, njezine koordinacije i provedbe. Nacionalna razvojna strategija postat će glavni sveobuhvatni strateški dokument Republike Hrvatske, kojim će se postaviti temelji za povećanje potencijala gospodarskog rasta, promicanje zajedničkog blagostanja i poboljšanje teritorijalne kohezije i razvoja.

Savjetodavne usluge u trajanju od 26 mjeseci imat će 3 glavne komponente:

  • potpora u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine (NRS) i programiranju za post-2020 EU razdoblje;
  • podrška za uspostavu sustava strateškog planiranja i razvoj alata za strateško upravljanje, i
  • izgradnja kapaciteta za podršku u provedbi reforme sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

„Suradnjom s eminentnim stručnjacima Svjetske banke, uspostavit ćemo učinkovit i djelotvoran sustav strateškog upravljanja razvojem koji će uvelike pomoći kako bismo u iduću financijsku perspektivu ušli spremniji nego što je to bio slučaj u ovoj 2014.-2020., kada nismo imali pripremljene projekte na terenu zbog čega smo na početku mandata imali velikih problema s korištenjem EU fondova,“ rekla je Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.

„Ujedinit ćemo svoje globalno stručno znanje i iskustvo kako bismo pomogli hrvatskim tijelima u osnaživanju nacionalnog okvira za strateško planiranje. To je ključno za uspješnu provedbu vladinog programa politika i za učinkovito iskorištavanje nacionalnih sredstava i sredstava EU-a. Radujemo se uspješnoj provedbi ovih važnih aktivnosti u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,” rekla je Elisabetta Capannelli, voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Hrvatska se od pridruživanja Grupaciji Svjetske banke 1993. koristila njezinom financijskom i tehničkom pomoći, savjetima u području politika i analitičkim uslugama koje je pružala ta globalna razvojna ustanova. Svjetska banka je do danas podržala 54 operacije u vrijednosti investicija od oko 3,5 milijarde američkih dolara. Trenutačni financijski angažman Banke usmjeren je prvenstveno na prometni sektor te projekte u području zdravstva, socijalne zaštite i inovacija.

Savjetodavne usluge uz naknadu (RAS) prilagođene su usluge koje Svjetska banka nudi svojim zemljama članicama, a najčešće se koriste u zemljama sa srednjim i visokim dohotkom. Savjetodavne usluge se pružaju na zahtjev klijenta, koji ih plaća vlastitim sredstvima ili sredstvima trećih strana, u ovom slučaju, kao i u većini država EU-a, iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Kao i u slučaju drugih savjetodavnih i analitičkih usluga ovim se savjetodavnim uslugama osigurava podrška klijentima u oblikovanju i provedbi boljih politika, osnaživanju institucija, izgradnji kapaciteta i usmjeravanju razvojnih strategija i operacija te se pridonosi globalnom razvojnom programu. Svjetska banka kroz ove usluge može pružiti najbolje globalne prakse i najmodernije proizvode znanja te može osigurati vodeće svjetske stručnjake kao pomoć u rješavanju različitih izazova. 

Image
Voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku Elisabetta Capannelli i Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisuju ugovor o tehničkoj pomoći i savjetodavnim uslugama uz naknadu.


Priopćenje broj. 2018/ECA/112

Kontakt

Zagreb
Vanja Frajtić
+385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
ksmithies@worldbank.org
Api
Api