Skip to Main Navigation
DANAS PREDSTAVLJAMO 13. ožujka 2019.

Hrvatska i Grupacija Svjetske banke – 25 godina partnerstva


Partnerstvo Hrvatske s Grupacijom Svjetske banke započelo je 1993. Tijekom proteklih dvadeset i pet godina surađivali smo na poslijeratnoj obnovi, socijalnom i gospodarskom oporavku, ekonomskoj stabilnosti te pripremi Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji. Usmjerili smo se na obnovu infrastrukture, jačanje javnih institucija, bolje pružanje usluga građanima te veću zaštitu najranjivijih članova društva.

Preuzmite našu brošuru povodom 25. obljetnice

Ukratko

Svjetska banka i Međunarodna financijska korporacija (IFC) podržale su više od 80 projekata u ukupnom iznosu od 4,8 milijardi EUR, izradile više od 300 istraživačkih studija te pružile širok raspon tehničke pomoći kako bi pridonijeli jačanju institucija i kreiranju politika u Hrvatskoj.

Naš sadašnji program usmjeren je na:

  • Ostvarivanje veće konkurentnosti javnih društava za upravljanje cestama i željeznicama te smanjivanje njihovog oslanjanja na državne potpore.
  • Pružanje potpore inovacijskom ekosustavu te povezivanje javnih istraživačkih ustanova s poduzećima.
  • Poboljšanje poslovnog okruženja.
  • Pružanje podrške novim prilikama za rast u Slavoniji, Baranji i Srijemu, pružanje pomoći pri izradi Nacionalne razvojne strategije.
  • Pružanje podrške Ministarstvu poljoprivrede pri oblikovanju strategija za ruralna područja i ribarstvo.
  • Moderniziranje zdravstvenog sustava i sustava zemljišne administracije s ciljem boljeg i bržeg pružanja usluga korisnicima.
  • Poboljšanje investicijske klime te, putem IFC-a, osiguravanje ulaganja u financijski sektor, poljoprivredno poslovanje, turizam, obnovljivu energiju, maloprodaju i proizvodnju.

Portfelj Svjetske banke prema sektorima, 1993. – 2018.

ImageVisit the interactive timeline showcasing the World Bank Group's support and partnership with Croatia.


Rezultati

Razminiranjem nakon rata, uz pomoć Svjetske banke, omogućeni su obnova mostova, cesta i željezničkih linija, ponovna uspostava sustava za navodnjavanje i zaštitu od poplava u istočnoj Slavoniji, revitalizacija poljoprivredne proizvodnje, razvoj turizma u područjima od posebne državne skrbi te siguran povratak raseljenih osoba.

Grupacija Svjetske banke osigurala je financiranje za više od 400 projekata obnove općinske infrastrukture i gospodarskog oporavka, uključujući izgradnju vrtića, škola i društvenih centara, kao i popravke vodoopskrbnih sustava, te bespovratna sredstva za mala i srednja poduzeća, obrtnike, društva i zadruge u ratom zahvaćenim područjima.

Više od 230 000 stanovnika iz 23 općine na obali ostvarilo je koristi od boljeg pružanja efikasnih i održivih usluga odvodnje zahvaljujući izgradnji ili nadogradnji sustava za prikupljanje, pročišćavanje i zbrinjavanje otpadnih voda duž jadranske obale.

Pružili smo financijsku potporu poduzećima tijekom nedavne gospodarske krize. Kao rezultat toga, razina izvoza društava koja su primila potporu povećala se za 19  % zbog lakšeg pristupa financiranju tijekom recesije, dok su financirana društva povećala izvoz za 225 milijuna EUR.

Pomogli smo pretvoriti dvije najveće međunarodne morske luke u Hrvatskoj, Rijeku i Ploče, u ulazne luke za europske koridore uvođenjem dugoročnih koncesija za privatne investitore te proširenjem postojećih i izgradnjom novih terminala.

Modernizacijom sustava zemljišne administracije znatno je smanjen broj neriješenih predmeta i vrijeme upisa hipoteka s 46 na 12 dana u zemljišnoknjižnim odjelima te s 30 na 8 dana u katastarskim uredima.

Više od 100 inovativnih društava i 40 istraživačkih skupina dobilo je sredstva za istraživanje i razvoj kako bi poboljšali svoje proizvode i usluge, povećali svoju prisutnost na tržištu i pronašli nove tržišne niše.

Buduće partnerstvo

Naš je cilj i u budućnosti pomagati Hrvatskoj u daljnjem stvaranju pravednog i uključivog društva u kojem poduzeća, zajednice i regije imaju priliku za napredak u korist svih. Društva u kojem javne institucije pružaju djelotvorne i učinkovite usluge stanovništvu i u kojem se prirodno bogatstvo Hrvatske čuva i koristi na održiv način.

To je naša vizija za godine koje dolaze. Ulaganje u ljude bit će nam misao vodilja u našoj strategiji i projektima.