Skip to Main Navigation
ویدیو 21 جولای 2019

بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان با چالش های جدی مواجه میباشد

""

تازه ترین گزارش اقتصادی در مورد افغانستان حاکی از آنست که در سال ۲۰۱۸ میلادی روند رُشد اقتصادی در این کشور با چالش های زیاد مواجه بوده و تنها دو درصد رشد داشته است. در این ویدیو توبایس حق؛ اقتصاددان ارشد بانک جهانی در افغانستان مهم ترین یافته های این گزارش بیان مینماید: