Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 20 اپریل 2020

بخشی از کمک مالی بانک جهانی جهت مبارزه با بحران کووید ۱۹ به دولت جمهوری اسلامی افغانستان منتقل گردید

کابل، اول ثور ۱۳۹۹ – بانک جهانی خرسند است که اعلام میدارد که به تاریخ ۲۵ حمل ۱۳۹۹، ۲۰ میلیون دالر از جمله صد اعشاریه چهار ملیون دالر کمک مالی بلاعوض را که به منظور مبارزه عاجل با بحران کووید ۱۹ تعهد گردیده بود به هدف عقد قرار داد با نهاد های  غیر دولتی که در ۳۴ ولایت کشور خدمات صحی ارایه میدارند، به دولت جمهوری اسلامی افغانستان منتقل گردید. 

این بسته کمکی بخش نخست کمک مالی ۱۰۰،۴ میلیون دالری است که بانک جهانی به تاریخ ۲ اپریل سال ۲۰۲۰ میلادی برای پروژه مبارزه اضطراری علیه کووید ۱۹ و آمادگی سیستم صحی افغانستان تعهد کرده بود و به تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۲۰ اجرایی گردید.

علاوه بر آن، به منظور فراهم سازی منابع مورد نیاز برای حکومت افغانستان جهت مبارزه با بحران کووید ۱۹، بانک جهانی حدود ۴۰ میلیون دالر را قبل از تأیید این پروژه در اختیار دولت افغانستان قرار داده بود. این پول برای باز پرداخت آن هزینه‌های قانونی است که حکومت افغانستان از تاریخ اول جنوری سال ۲۰۲۰ به این سو، به منظور ارایه خدمات صحی مرتبط با کووید ۱۹ مصرف کرده است. هر زمانیکه حکومت افغانستان فهرست هزینه‌ های قانونی و سایر هزینه‌ های مرتبط به امر مبارزه با بیماری کوید-۱۹ را ارایه نماید بانک جهانی به زودترین فرصت آن مصارف را برای دولت افغانستان بازپرداخت خواهد نمود.

پروژه مبارزه اضطراری بر علیه کووید ۱۹ و آمادگی سیستم صحی افغانستان با همکاری نزدیک حکومت افغانستان، به شمول وزارت مالیه و وزارت صحت عامه طرح شده است. جهت تطبیق موفقانه این پروژه، منحیث بخشی از مبارزه حکومت با کووید ۱۹، بانک جهانی بر علاوه فراهم سازی منابع کمک مالی، یکجا با سازمان صحی جهان و سایر شرکای انکشافی به فراهم کردن کمک‌های تخنیکی نیز ادامه می‌دهد. انکشاف و تطبیق سریع این پروژه توسط وزارت صحت عامه و سایر نهادهای مرتبط شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور را کاهش خواهد داد.

بانک جهانی متعهد به همکاری نزدیک با وزارت‌های مالیه و صحت عامه است تا مردم افغانستان را در این روزهای دشوار مورد حمایت قرار داده و شرایط زندگی مصون را فراهم سازد.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2020

ارتباط

در واشنگتن:
ایلینا کاربان
ekaraban@worldbank.org
Api
Api