Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

مطلب مطبوعاتی 26 نومبر 2019

کمک جدید بانک جهانی به منظور افزایش میزان دسترسی به انرژی در افغانستان

 

 

واشنگتن،۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ – بورد هيأت مدیرۀ گروپ بانک جهانی یک بستۀ کمک مالی جدید به ارزش ۵۲،۵ میلیون دالر امریکایی را به منظور حمایت از پروژه گاز افغانستان که هدف آن فراهم کردن دوام دار گاز طبیعی برای دستگاه های تولید برق در مناطق شمال افغانستان می باشد، منظور کرد.

به طور مشخص پروژه گاز افغانستان کمک های مالی و تخنیکی را به گونه مستقیم در بخش های ذیل فراهم میسازد:

  •  احداث، بهره برداری و حفظ و مراقبت خط لوله گاز شبرغان-  مزارشریف و تأسیس یک فابریکۀ تصفیه سلفر و سایر آلوده کننده های هوا از گاز طبیعی؛ و
  •  ایجاد یک چارچوب اداری و حقوقی پایدار و سیستم شفاف مدیریت قرارداد ها در مطابقت با معیار های جهانی سکتور گاز.

هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان می گوید: "با سرمایه گذاری روی زیربنا های تولید گاز و ایجاد تهداب قوی و پایدار حقوقی و اداری برای سکتور گاز، توقع میرود این پروژه در آینده نزدیک در میزان تولید و افزایش دسترسی مردم به انرژی برق در افغانستان، که در حال حاضر بسیار کم است، بهبود قابل ملاحظه بوجود آمده و هم چنان نقشی مطلوب را در کاهش فقر نیز ایفا کند."

این پروژه بخشی از تعهدات دراز مدت گروپ بانک جهانی به افغانستان و هم چنان کشور های در حال انکشاف میباشد تا برای شهروندان شان انرژی مطمین، ارزان و پایدار فراهم نمایند. بانک جهانی پیشینۀ طولانی در حمایت از توسعه و بهبود دسترسی به انرژی با استفاده از منابع داخلی و خارجی دارد و در عرصه های تولید انرژی برق، انتقال و توزیع، حمایت از سکتور خصوصی، فراهم سازی حمایت های تخنیکی و ارائه مشوره پالیسی کمک می نماید.

حمایت از روند استحصال و تولید گاز از منابع داخلی و استفادۀ مطلوب آن در تولید انرژی برق سبب افزایش دسترسی پایدار افغانان به شبکه انرژی برق در درازمدت میگردد. افزایش تولید انرژی برق از منابع مختلف سبب ایجاد تسهیلات بیشتر برای استفاده کنندگانی مانند صنعتکاران و تجار گردیده و آنها را قادر میسازد تا دامنه کار و بار شان را توسعه داده و زمینه های بیشتری اشتغال زایی را برای افغانان مساعد سازند.

قرار است که وزارت معادن و پطرولیم مسوولیت رهبری این پروژه را در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر ادارات ذیربط دولتی، منجمله تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان و اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان به عهده گیرد.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2019

ارتباط

در واشنگتن دی سی:
ekaraban@worldbank.org
Api
Api