Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 6 مارچ 2018

گزارش تازه بانک جهانی : علی الرغم ناامنی ها، سکتور صحت در افغانستان شاهد دستاوردهای چشمگیری است


واشنگتن، ۶ مارچ ۲۰۱۸ - یک گزارش تازه بانک جهانی نشان میدهد که پیشرفت ها در ارایه خدمات صحی از سال ۲۰۰۳ میلادی بدینسو در افغانستان، حتی در مناطق نا امن، به گونه چشمگیری بهبود یافته است. براساس این گزارش که تحت عنوان:علی الرغم نا امنی، پیشرفت: بهبود ارایه خدمات  صحی در افغانستان نشر گردیده، گسترش نا امنی ها بعد از سال ۲۰۱۰ میلادی بعضی روند پیشرفت و رُشد در این سکتور را نیز بطی ساخته است.

به اساس تخمین های سازمان ملل، میزان مرگ و میر اطفال زیر سن پنج سال، ۳۴ درصد کاهش را در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۰۳ میلادی نشان میدهد. این بدین معنی است  که در سال ۲۰۱۵ میلادی در هر ۱۰۰۰ ولادت زنده، ۹۱ واقعه مرگ و میر اطفال گزارش داده شده است، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۰۳ میلادی در حدود ۱۳۷ واقعه مرگ و میر در هر ۱۰۰۰ ولادت ثبت گردیده بود. میزان قد کوتاهی دوران طفولیت از اثرسوء تغذی، که  قد اطفال کوتاه تر از اندازه معیار میباشد، به ۲ درصد در سال کاهش یافته، که نشان دهنده پیشرفت بیشتر در محو این پدیده نسبت به اوسط جهانی میزان قد کوتاهی اطفال در سایر کشورهای مشابه در جهان که  ۱،۳ درصد است پنداشته میشود.

یافته های این گزارش   نشان میدهد که گسترش خدمات صحی به موقع و ایجاد یک چهارچوب پایدار و سیستم صحی جوابگو از مهمترین فکتورهای این پیشرفت پنداشته میشوند. بطورمثال، شمار مادران باردار در مناطق دارای بلند ترین میزان تهدیدات امنیتی الی۲۰۱۰ میلادی که توسط ماهرین صحی مورد معالجه قرار گرفته اند ۳،۵ درصد افزایش یافته است. همزمان با آن  میزان استفاده از ادویه جات به منظور  پیشگیری از بارداری و آمار ولادت توسط ماهرین صحی هرکدام ۲ فیصد در سال افزایش یافته است. این گزارش سیستم صحی را به صورت کل در شش ساحه از جمله: سطح دانش کارکنان صحی، کیفیت زیربناها، امکانات و تسهیلات صحی، و موجودیت ادویه جات و واکسین ها، مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرارداده است. از سال ۲۰۰۳میلادی بدینسو، افغانستان در بعضی شاخص های صحی، با وجود شرایط دشوار امنیتی، شاهد پیشرفت و بهبود متداوم بوده است.

"دستاوردهای سکتور صحت افغانستان، با وجود نا امنی های موجود، بدون شک یک موفقیت است که جهان باید از آن بیاموزد،" این مطلب را تم ایوانز، رئیس ارشد بخش صحت، تغذیه و جمعیت گروپ بانک جهانی اظهار داشته افزود: "نقطه عطف و مهم این است، که به عوض عقبگرد وچشم پوشي از شرایط دشوار کنونی، سیستم صحی در حال پیشرفت بوده تا صحتمندی تمامی افغانها بخصوص مادران و اطفال تضمین گردد."

یکی از دلایل مؤفقیت افغانستان همانا تطبیق یک مُدل ابتکاری غرض ارایه خدمات صحی در این کشور میباشد. باید یاد اور شد که موسسات غیر دولتی (NGOs) در خط مقدم ارایه این خدمات قرار داشته که در  حال حاضر ۷۲ در صد این مؤسسات را انجو های افغان تشکیل میدهد.  دولت افغانستان زمینه تامین منابع مالی، هماهنگی فعالیت ها، نظارت و ارزیابی از چگونگی عرضه خدمات در زمینه های کلیدی مانند چارچوب مقرارتی، نظارتی و راه اندازی کمپاین های ملی مؤثرصحی را فراهم نموده است. بر علاوه، افزایش تعداد کارکنان صحی زنان در مناطق روستایی، ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان از جمله موارد مهم دیگر محسوب میشوند که شاخص های پیشرفت سیستم صحی را تقویت نموده اند.

"علی الرغم شرایط دشوار، تمرکز و سرمایه گذاری درازمدت دولت افغانستان و دیگر همکاران انکشافی باعث بهبود وضعیت صحی در این کشور گردیده است،"این مطلب را شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان اظهار داشه افزود: "هنوز افغانستان راه زیادی را در پیشرو دارد تا خدمات صحی با کیفیت را برای تمام افغانها بصورت یکسان فراهم نماید و ما اماده هستیم تا در راستای تحقق این تلاش با دولت افغانستان همکار باشیم."

این گزارش بیانگر چالش های زیاد است. از سال ۲۰۱۰ میلادی بدینسو پیشرفت ها در عرصه تأمین صحت مادران بطی گردیده است. جمع آوری معلومات از ولایات، مخصوصا نقاط نا امن، بسیار دشوار گردیده و نتایج شاخص های عمده سکتور صحت هنوز هم از حد متوسط جهانی فاصله دارد. براساس پیشنهادات این گزارش تقویت استقلالیت ساختار های ارایه خدمات صحی محلی، سرمایه گذاری بیشتر درعرصه جمع اوری معلومات، بهبود سیستم نظارت و روند شفاف سپردن قرارداد های عرضه خدمات صحی از جمله موارد خیلی کلیدی شمرده میشوند.


شماره مطلب مطبوعاتی: 2018/110/HNP

ارتباط

واشنگتن
آنوگراها (انو) پان
(۲۴۰) ۴۰۷۸ ۵۶۵
apalan@worldbank.org
کابل
عبدالرووف ضیاء
۰۷۰۱۱۳۳۳۲۸
infoafghanistan@worldbank.org
هما امتیاز
برای اطلاع رسانی تصویری
(۲۰۲) ۲۴۰۹ ۴۷۳
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api