Skip to Main Navigation
PRESS RELEASE April 16, 2018

The Netherlands and World Bank sign US$580 million agreement for Sint Maarten’s Recovery and Resilience Post Irma

BELOW IN DUTCH

The Netherlands and World Bank sign US$580 million agreement for Sint Maarten’s Recovery and Resilience Post Irma

WASHINGTON, April 16, 2018—The State Secretary for the Interior and Kingdom Affairs of the Netherlands, Raymond Knops, signed today an agreement with World Bank’s Chief Executive Officer Kristalina Georgieva in the presence of Sint Maarten Prime Minister Leona M. Marlin-Romeo, to channel 470 million euros (about US$580 million) through a Trust Fund managed by the World Bank to help Sint Maarten build back better and increase resilience following the devastation caused by hurricane Irma.

"I am delighted to team up with the World Bank, which has a proven track record in the successful execution of this type of projects. Together with Sint Maarten, we want to rebuild the island in a sustainable and hurricane-proof manner", said Raymond Knops, State Secretary for the Interior and Kingdom Affairs of the Netherlands.

The Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund will support recovery efforts and help the government of Sint Maarten prepare projects with well-defined development objectives, and provide capacity support for effective, efficient and transparent project execution.

“The World Bank is working closely with Sint Maarten and other Caribbean countries to help their people recover and rebuild after the recent hurricanes,”
said Kristalina Georgieva, World Bank Chief Executive Officer. “We are fast-tracking the preparation of emergency projects and using our global and regional expertise to speed up reconstruction, build resilience, and support all of those who have been affected”.

In Sint Maarten, the World Bank has already supported the government to carry out a Recovery Needs Assessment and prepare a National Recovery and Resilience Plan (NRRP); and is now helping set up a Recovery Bureau to guide the recovery, reconstruction and resilience efforts. According to the post disaster assessment, the effects of Hurricane Irma are estimated at US$1.8 billion (180% of GDP), affecting 90 percent of all infrastructure and large parts of the natural environment.

“This is an important step and we look forward to working with the World Bank and the Netherlands in speeding up recovery efforts and returning Sint Maarten to its position as a beacon of prosperity by building back better”, said Prime Minister Leona M. Marlin-Romeo.

As the next hurricane season is closing in, the World Bank teams are working with the governments of the Netherlands and Sint Maarten to fast track the preparation of three emergency projects amounting of up to US$128 million. These projects will focus on: recovery and disaster preparedness and the rehabilitation of water and electricity utilities; debris removal; as well as skills and hospitality training and a cash for work program to provide affected communities with a social safety net in times of economic uncertainty.  Future projects will continue to be selected by agreement from the steering Committee composed of representatives from the Netherlands, Sint Maarten and the World Bank, based on the needs identified in the NRRP.

Contacts: In Washington: Christelle Chapoy, (202) 361 4255, cchapoy@worldbank.org

In Sint Maarten, Giselle York, (721) 520-4560, Giselle.York@sintmaartengov.org 

Learn more about the work of the World Bank in Latin America and the Caribbean: www.worldbank.org/lac

Visit us on Facebook: https://www.facebook.com/worldbank

Be updated via:

Twitter: @WBCaribbean

YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

-------------

Nederland en Wereldbank ondertekenen 470 miljoen euro overeenkomst voor wederopbouw en vergroting weerbaarheid Sint Maarten na orkaan Irma

WASHINGTON, 16 april 2018 – Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Wereldbank CEO Kristalina Georgieva hebben vandaag in aanwezigheid van minister-president van Sint Maarten Leona M. Marlin-Romeo een overeenkomst ondertekend. Doel hiervan is Sint Maarten wederop te bouwen en weerbaarder te maken na de vernieling aangericht door orkaan Irma. In totaal is er 470 miljoen euro (rond de 580 miljoen dollar) gereserveerd. De middelen worden beschikbaar gesteld via een zogenaamd Trustfund dat door de Wereldbank zal worden beheerd.

“Ik ben blij dat we aan de slag kunnen met de Wereldbank. De Wereldbank heeft in het verleden bewezen dit soort projecten goed te kunnen uitvoeren. We willen, samen met Sint-Maarten, werken aan een duurzame en orkaanbestendige wederopbouw van Sint-Maarten,” zei Raymond Knops, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Trustfund voor herstel, wederopbouw en vergroting van de weerbaarheid van Sint Maarten gaat niet alleen herstelinitiatieven ondersteunen, maar de eilandregering ook helpen bij het voorbereiden van projecten met duidelijk afgebakende ontwikkelingsdoelstellingen. Ook worden er middelen vrijgemaakt voor een effectieve, efficiënte en transparante projectuitvoering.

"De Wereldbank gaat in nauwe samenwerking met Sint Maarten en andere Caribische landen de eilandbevolking helpen bij de wederopbouw en er weer bovenop te komen",
zei Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank. "We versnellen de voorbereiding van urgente projecten en zetten onze wereldwijde en regionale expertise in om de wederopbouw te bespoedigen, de weerbaarheid te vergroten en alle getroffenen bij te staan."

De Wereldbank heeft de regering op Sint Maarten al geassisteerd met het in kaart brengen van de behoeften in een Recovery Needs Assessment. Deze resulteerde in een National Recovery and Resilience Plan (NRRP). Verder wordt er momenteel een Recovery Bureau opgezet. Dit zal de activiteiten voor herstel, wederopbouw en vergroting van de weerbaarheid begeleiden. Volgens de schadebeoordeling heeft orkaan Irma voor zo'n 1,8 miljard dollar (180% van het BBP) vernieling aangericht en 90% van alle infrastructuur en grote delen van de natuur geteisterd.

Minister-president Leona M. Marlin-Romeo: "Dit is een belangrijke stap voorwaarts. We kijken ernaar uit samen met de Wereldbank en Nederland de herstelactiviteiten te bespoedigen en Sint Maarten verbeterd wederop te bouwen tot zijn status van baken van welvaart".

Met het volgende orkaanseizoen in aantocht, gaan de teams van de Wereldbank samen met de regeringen van Nederland en Sint Maarten nu al van start met de voorbereiding van drie urgente projecten. Hiervoor is een bedrag van 128 miljoen dollar klaargezet. Deze projecten zijn gericht op herstel en rampenparaatheid, wederopbouw van water- en elektriciteitsvoorzieningen en het ruimen van puin. Ook worden er vaardigheids- en horecaopleidingen en een cash-for-work programma opgezet. Deze initiatieven moeten de getroffen gemeenschappen een sociaal vangnet bieden in tijden van economische onzekerheid. De in het NRRP vastgelegde behoeften vormen ook het richtsnoer voor de selectie van toekomstige projecten door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Nederland, Sint Maarten en de Wereldbank.

Contact: In Washington: Christelle Chapoy, +1 202 361 4255, cchapoy@worldbank.org

In Sint Maarten, Giselle York, +1 721 520 4560, Giselle.York@sintmaartengov.org

Meer informatie over de activiteiten van de Wereldbank in Latijns-Amerika en de Caribische regio: www.worldbank.org/lac

Bezoek ons op Facebook: https://www.facebook.com/worldbank

Blijf op de hoogte via:

Twitter: @WBCaribbean

YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

Persbericht
2018/137/LAC

 

Last Updated: Apr 16, 2018


PRESS RELEASE NO: 2018/137/LAC

Api
Api