Skip to Main Navigation
PRESS RELEASE16 februar 2023

Crna Gora da reformiše sistem socijalne zaštite radi bolje podrške djeci i porodicama

Novi izvještaj Svjetske banke i UNICEF-a poziva na pružanje boljih zdravstvenih, obrazovnih i usluga iz domena socijalne i dječje zaštite djeci i porodicama u Crnoj Gori

PODGORICA, 16. februar 2023—Crna Gora je u posljednjoj deceniji ojačala sistem socijalne i dječje zaštite, ali materijalna davanja stižu do ograničenog broja najugroženijih, onih kojima su najpotrebnija, navodi se u novom izvještaju Svjetske banke i UNICEF-a, čiju je izradu finansirala Evropska unija.

U dokumentu Situaciona analiza: Socijalna zaštita u Crnoj Gori ocjenjuje se u kojoj mjeri sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori ispunjava svoju svrhu i daju preporuke za budući razvoj politike u svakoj od kategorija socijalne i dječje zaštite. Preporuke se odnose na materijalna davanja, usluge socijalne i dječje zaštite, socijalno osiguranje – posebno penzije – i programe za uključivanje na tržište rada.

Analiza pokazuje da je troškovna efikasnost crnogorskog sistema socijalne i dječje zaštite u opasnosti od pogoršanja – procjenjuje se da će se izdvajanja za materijalna davanja udvostručiti do 2023. godine. Više investiranja u usluge koje podrazumijevaju ulaganje u ljudski kapital doprinijelo bi efikasnosti u smanjenju siromaštva i povećanju produktivnosti svih članova društva. Potrebna je kontinuirana posvećenost investicijama i reformama kako bi se poboljšala djelotvornost i pravičnost sistema.

Učinkovita i prilagodljiva socijalna i dječja zaštita ostaje ključna za zaštitu siromašnih i ugroženih. Pandemija kovida-19 pokazala je nedostatke u otpornosti i fleksibilnosti sistema u pogledu proširenja zaštite na ugrožene građane tokom krize”, istakao je Kristofer Šeldon, šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. „Nadamo se da će preporuke iz ovog izvještaja pomoći kreatorima politike pri osmišljavanju i usvajanju odgovora socijalne politike, dok istovremeno pronalaze pravu ravnotežu između promjena politike i fiskalne stabilnosti.”

Uprkos ekonomskom rastu koji je obilježio period do 2020. godine, siromaštvo u Crnoj Gori i dalje je značajno. Pokrivenost materijalnim obezbjeđenjem je niska, što dovodi do toga da su neki od najugroženijih članova društva isključeni iz socijalne zaštite. Ti nedostaci mogu se smanjiti reformom postojećih kriterijuma isključenja i ponovnom procjenom metode odabira korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Izvještaj poziva na poboljšanje zdravstvenih, obrazovnih i usluga iz domena socijalne i dječje zaštite za djecu i porodice. Takođe poziva na snažniju podršku porodicama u riziku kako bi se spriječilo razdvajanje porodice od djeteta, kao i na jačanje usluga hraniteljstva kako bi se osiguralo da svako dijete, uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju, odrasta u porodičnom okruženju punom ljubavi“, kazao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander. „Na kraju, ovaj izvještaj ukazuje na potrebu da se razviju indikatori za praćenje i evaluaciju kvaliteta usluga za djecu i porodice, da se reformišu centri za socijalni rad kako bi podržali svoje osoblje da efikasnije radi na terenu, te da se ponovo procijene kriterijumi podobnosti za materijalna davanja kako bi se doprlo do svih onih kojima je ta pomoć potrebna.”

Ova publikacija je jedan u nizu dokumenata koji prikazuju izazove s kojima se suočavaju programi socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu, a nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije.

PRESS RELEASE NO: 2023/ECA/63

Contact

Svjetska banka
Jasmina Hadžić
+387 33 251 502
UNICEF
Jelena Perović
+382 69 225 315

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image