Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Видео 10 Август, 2018

Преместване на лалугери в България

Почти 100 застрашени животни бяха презаселени, следвайки предпазните мерки на Световната банка за опазване на околната среда, задействани от изпълнението на Проекта за развитие на общинската инфраструктура в България.