Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Видео: По-безопасни и по-добри пътища в България – с планиране, практики и хора

7 Август, 2014

Препоръките на Банката за политиките в тази област бяха обсъдени неотдавна с български министерства и високопоставени длъжностни лица на работна среща в Банско.