Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Може ли образователната система, да подготви нашите деца за професиите на бъдещето?

27 Март, 2014

Вероятността нашите деца да започнат работа по професия, която съществува и днес, е изненадващо ниска, като някои оценки сочат, че само 1 от 5 ученици, които сега са в началното училище след завършване ще намерят работа, която съществува днес.