Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Видео: Как да стареем умно

3 Октомври, 2013

България е изправена пред стремителен спад на населението в трудоспособна възраст в сравнение с която и да е друга страна по света.