Видео: Реч на Маркус Репник, Български Икономически Форум, 2011

23 Ноември, 2011