Skip to Main Navigation
Видео23 ноември, 2011

Видео: презентация на Джон Годард, Български Икономически Форум, 2011

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1329416655/wid/_619672/uiconf_id/7235092/entry_id/1_ap5rnyrk