Видео: презентация на Джон Годард, Български Икономически Форум, 2011

23 Ноември, 2011