Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Видео: Реч на Цветан Цветанов, Замесестник министър-председател и Министър на вътрешните работи на България, Дискусия относно новата Национална стратегия за интеграцията на ромите в България

14 Ноември, 2011

Дискусия относно новата Национална стратегия за интеграцията на ромите в България