Видео: Реч на Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от Европейския съюз по време на дискусията относно новата Национална стратегия за интеграция на ромите в България

16 Май, 2011

Световната банка призовава за резултати, изтъквайки сериозни икономически аргументи за инвестиции в образованието на ромите