Видео: Реч на Маркус Репник по време на консултациите за новата Национална стратегия за интегриране на ромите в България

14 Ноември, 2011