Skip to Main Navigation
Видео14 ноември, 2011

Видео: Реч на Маркус Репник по време на консултациите за новата Национална стратегия за интегриране на ромите в България

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1329244032/wid/_619672/uiconf_id/7235092/entry_id/1_hwxf2yw5
Консултации за новата Национална стратегия за интегриране на ромите