Видео: Томислав Дончев, министър за управление на европейските фондове, Реч, Семинар "Ромското включване в България"

5 Април, 2012

Българското правителство в партньорство със Световната банка организираха еднодневен семинар за добрите практики и предизвикателствата на ромското включване, в който се включиха всички заинтересовани страни