Видео: Маркус Репник, постоянен представител на Световна Банка за България, заключително слово, семинар "Ромското включване в България"

16 май, 2011

Българското правителство в партньорство със Световната банка организираха еднодневен семинар за добрите практики и предизвикателствата на ромското включване, в който се включиха всички заинтересовани страни
Welcome