Skip to Main Navigation
Видео16 май, 2011

Видео Интервю: Мамта Мурти, директор на сектор Човешко развитие за Европа и Централна Азия, Семинар "Ромското включване в България"

Българското правителство в партньорство със Световната банка организираха еднодневен семинар за добрите практики и предизвикателствата на ромското включване, в който се включиха всички заинтересовани страни