Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 21 май, 2024

Световната банка ще подкрепи България за по-добро управление на данни

София, 21 май 2024 – Световната банка оповести днес, че ще предостави аналитична и консултантска подкрепа на българското Министерство на електронното управление, за да се укрепят стратегическите, организационни и технически основи за управлението на данни и да се създадат пространства за данни. Тази дейност ще подкрепи усилията на България в изпълнение на Европейската стратегия за данни, която цели предоставяне на повече информация за употреба в икономиката и обществото, като същевременно се гарантира, че европейските правила за неприкосновеност на личния живот, защита на данните и конкуренция се спазват напълно.

Споразумение за предоставяне на възмездни аналитично-консултантски услуги за изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление на данни и пространства за данни в България беше подписано днес от Валентин Мундров, министър на електронното управление и Лeсе Мелгард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия.

Управлението на данните и пространствата за данни са в основата на Европейската стратегия и амбицията на съюза да стане световен лидер в икономиките, базирани на публично-достъпни данни. Пространствата за данни са доверена среда, в която участниците споделят информация с висока стойност, следвайки протоколи, формати и общи правила за споделяне на данни като се гарантира максимална сигурност и се цели насърчаването на иновациите и развитието на частния сектор. Европейската стратегия също така предвижда създаването на общо пространство на съюза, което ще направи данните по-широко достъпни чрез отваряне на публични регистри с висока стойност и повторното безплатно използване на информацията.

ЕС вече обяви въвеждането на 14 общоевропейски пространства за данни в сектори като селско стопанство, енергетика, финанси, зелена сделка, здравеопазване и др. и прие регулации , свързани с управлението на данните с цел засилване на правната рамка и правилата за споделяне на данни между страните-членки в различни сектори.

„Данните са основен ресурс за икономически растеж, конкурентоспособност, иновации, създаване на работни места и развитие“, каза Лесе Мелгард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. „Знанието е един от най-ценните ресурси на Световната банка и за нас е чест да можем предоставим на България глобалните ни знания и опит, така че страната да изгради модерно дигитално управление, което се основава на новите цифрови технологии и подобрява ефективността, предоставяйки по-добри услуги за гражданите и бизнеса“.

Световната банка си партнира с правителството на България си в областта на дигиталната трансформация и създаването на електронно правителство през последните години. Стъпвайки на това партьорство, екип от експерти на Световната банка ще работи заедно с Министерството на електронното управление през следващите 19 месеца за създаване на стратегически, организационни и технически основи за управлението на данни и създаването на пространства за данни, включително чрез извършване на оценка на управлението, наличието и качеството на данните в публичната администрация. Ще бъдат предоставени също така и препоръки за бъдещата Национална стратегия за данни и Национална рамка за управление на данните в съответствие с европейското законодателство. Екипът ще направи и оценка за потенциалното изграждане на пространства за данни в стратегически за България икономически сектори.

Възмездните аналитично-консултантски услуги са специален инструмент на Световната банка, предлаган в страните със среден и висок доход. В рамките на тези програми Световната банка работи със държавите по тяхно искане, като предоставя консултации, аналитични услуги и подкрепа за изпълнение на проекти. След това на банката се възстановяват разходите за предоставяне на тези консултантски услуги.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2024/ECA/107

Контакт

В София:
Ивелина Таушанова
+359 889 590099
Във Вашингтон:
Ейми Стилвел
+1 202 458 4906

Блогове

    loader image

КАКВО НОВО

    loader image