Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 11 януари, 2024

Световната банка ще предостави глобални знания в подкрепа на интегрираните регионални инвестиции на България

София, 11 януари 2024 – Световната банка ще предостави аналитична и консултантска подкрепа на българското Министерство на регионалното развитие чрез споделяне на най-добри световни практики и идеи за интегрирани регионални инвестиции. Споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги за укрепване на институционалния капацитет за интегрирано териториално развитие в България беше подписано днес от Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Лeсе Мелгард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия.

„Интегрираното развитие в България изисква инвестиции и всеобхватни партньорства, които включват идеи и опит от широк кръг заинтересовани страни, включително общностите, които могат да спечелят най-много“, каза Лесе Мелгард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. „Като водеща институция, работеща в областта на развитието, за Световната банка е привилегия да предостави на България глобални знания и опит в подкрепа на изоставащите региони и в полза на всички българи.“

„Създаваме иновативен подход в регионалното развитие. Не отделните региони и общини сами да търсят експертиза в София или от различни източници като международни финансови институции, а сега експертизата отива на терен, при хората, при техните инвестиционни нужди“, каза по време на подписването министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цаков. По думите му това ще бъде изключително полезно за хората, особено в година, в която се очаква голям обем инвестиции. „Най-важното е присъствието в регионите“, подчерта министърът.

От влизането си в Европейския съюз през 2007 г. България се възползва от безвъзмездни средства и финансиране от ЕС, но регионалните неравенства продължават да съществуват. Например пет от шестте второстепенни региона на България, технически наречени региони NUTS 2, се считат за изоставащи поради статута си на такива с ниски доходи. Тези задълбочаващи се неравенства могат да бъдат приписани на много фактори, включително концентрирано градско развитие в няколко ключови градски центъра, отрицателни демографски тенденции, обезлюдяване, лоша свързаност в и между регионите и неравностойно предоставяне на основни услуги.

За да се справи с тези предизвикателства пред развитието, България възприе нов подход за финансиране на регионалното развитие, който прилага интегрирани териториални инвестиции (ITI), насочени към първопричините за специфичните затруднения в растежа във всеки регион. Тези интегрирани инвестиции позволяват пакети от проекти, базирани на регионални нужди, да бъдат финансирани от различни програми по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF).

През следващите 30 месеца екип от експерти на Световната банка ще работи с различни заинтересовани страни на регионално и централно ниво, за да повиши знанието и осведомеността, да засили разбирането и приемането на проблема, както и да изгради лидерство в подхода за осъществяване на интегрирани регионални инвестиции. Банката ще предостави програма за изграждане на капацитет, състояща се от 30 семинара, но в крайна сметка се очаква да се подобри качеството на съществуващите стратегии, планове и проекти чрез предоставяне на примери за най-добри практики и изграждане на партньорства.

Това е третият ангажимент по новото Рамково споразумение за възмездни консултантски услуги, подписано с правителството на България през 2022 г. и предназначено да предостави подкрепа за програмния период на ЕС 2021-2027 г. Консултативната работа се основава на предходни партьорства в областта на регионалното и градско развитие, включително предшестваща консултантска дейнност в областта на регионалното развитие, декарбонизацията на регионите и компактното градско развитие.

Възстановяемите консултантски услуги са специален инструмент на Световната банка, предлаган в страните със среден и висок доход. В рамките на тези програми Световната банка работи със страни по тяхно искане, като предоставя консултантски и аналитични услуги, както и подкрепа за изпълнение на проекти. Впоследствие на банката се възстановяват разходите за предоставяне на тези услуги.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2024/ECA/056

Контакт

В София:
Ивелина Таушанова
+359 889 590099
Във Вашингтон:
Ейми Стилвел
+1 202 458 4906

Блогове

    loader image

КАКВО НОВО

    loader image